Djurungar

LÄMNA DJURUNGARNA I NATUREN

Bara 1 av 10 harungar som tas in av människor överlever

Knappt 1 av 10 harungar som tas in av människor överlever. Harens mamma är alltid den bästa mamman, så ta inte in ungar i onödan.

Dessa råd och riktlinjer om vilda djur kommer via Stiernhööksgymnasiets djurhus:

  1. Djurungar ska aldrig betraktas som övergivna om inte modern påträffas död.
  2. Misstänker man att en fågelunge eller fågelkull är övergiven måste den övervakas på långt håll under många timmar för att man ska kunna konstatera att den inte matas. Har du inte tid att vaka, lämna fåglarna i fred!
  3. Vilda djur får inte omhändertas av privatpersoner i mer än 48 timmar. Dessa timmar kan ändå bli förödande för en djurunge.
  4. Djurungar av jaktbart vilt tillhör jakträttsinnehavaren. Att ta hem dem är detsamma som tjuvjakt.
  5. Tänk på att djurens föräldrar är bäst på att föda upp sina egna ungar.
  6. Om du är tveksam ta alltid kontakt med någon som kan arten innan du tar in ungen som du tror är övergiven.
  7. Många djurungar dör varje år på grund av missriktad djurvänlighet. Om de lämnats med sina mammor hade flertalet överlevt.
  8. Tron att djurungar som rörts av människor inte accepteras av sina föräldrar är felaktig.
  9. Kommer barn hem med djurungar de hittat ute, lägg tillbaka ungen på platsen där den hittats och lämna den ifred.